Bora në Anën e Malit në Plavë e Guci

Bora në Anën e Malit në Plavë e Guci

Foto të realizuara nga B. Gjeloshi