“Ditët e diasporës” me 8 dhe 9 gusht në Shas dhe Katërkollë – Programi

Manifestimi tradicional ,,Ditët e Diasporës ,, këtë vit do të mbahet më datat 08 dhe 09 gusht 2017 në Shas dhe në Katërkollë, kështu mësohet nga Biznis klub Ana e Malit.

 

Më poshtë keni fteseën dhe programin e aktivitetit.

 

F T E S Ë

 

___________________________________

 

Ftoheni të merrni pjesë në manifestimin ,, Ditët e Diasporës ,, që do mbahet më datat 08 dhe 09 gusht 2017 në Shas dhe në Katërkollë.

Bashkangjitur më ftesën keni edhe programin e manifestimit ,, Ditët e Diasporës në Anë të Malit 2017 ,, .

Me respekt,

Ky projekt mbështetët nga Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave !

Kryetari i BKA-së

Kabil Kurti d.v.

 

Comments

comments