Logjika e VMRO-së si e Kim-Jong-ut

Selim Iljazi/

Pushtetin VMRO-ja e ka kuptua: si një pronë e trashëguar dhe si diqka që vie dhe nuk ikën më. Kjo logjikë nuk i takon sistemit të demokracisë dhe as Maqedonis, nuk duhet lejuar që të instalohet kjo logjikë diktatoriale. Politkanët serioz dhe që kanë përkushtimin e tyre ndaj shtetit të Maqedonis, kur shohin se nuk mund të përballen me fuqin e tyre në parlament, ata tërhiqen burrërisht dhe të emancipuar urojnë të tjerët. Kjo rrugë politike është standard në demokraci. Ne qidra herë e kemi parë praktikat të këtilla, tek shtetet e mëdha, ku edhe na vinë sugjerimi për formim sa ma shpejtë të qeveris. Sikur ti konsideronim miq të vërtetë, ne duhej marrë seriozisht mësimet e tyre të demokracisë dhe të zhvillimmit ekonomik dhe jo ta sjellnim vendin në këtë situatë moçalike. Maqedonisë dhe qytetarëve të saj po iu vie fundi i një mashtrimi politik, i cili përfundimisht do të të marr fund duke abuzuar me pushtetin. Ne nuk do të duhet të lejojmë, që të udhëheqin njerzit e paditur, të koruptuar dhe kriminel. Maqedonia është e të gjithve dhe për të gjithë. Ne përfundimisht duhet të krijojmë kapacitete njerëzore të reja qeverisëse dhe mekanizma funksional të demokracisë parlamentare, të cilës edhe i takojmë.

Comments

comments