Nismë për njohjen e patentës së shoferit të Maqedonisë në Gjermani

Qytetarët e Maqedonisë të cilët jetojnë dhe punojnë në Gjermani kanë hapur peticion-interneti, për të cilën është e nevojshme të mblidhen 50 mijë nënshkrime që ky peticion të jetë i suksesshëm.

“Konsiderojmë se është e panevojshme të kërkohet nga personat të cilët kanë gjashtë muaj përvojë me menaxhimin e mjeteve motorike në Gjermani dhe të cilët posedojnë leje valide për vozitje, që përsëri duhet të japin provim në Gjermani. Domosdoshmëria e vozitësve të Maqedonisë që përsëri ta kalojnë provimin e lejes për vozitje është harxhim shtesë si dhe humbje kohe, por para se gjithash, pengesë në përfundimin e punëve dhe obligimeve të përditshme në lidhje me transportin”, deklarojnë iniciatorët e kërkesës.

Kërkesa është e hapur me 7 prill, ndërsa mund të nënshkruhet deri me 4 maj.

Comments

comments