‘Shkoj për lesh shqiptarija’…!

0

Abedin Zymberi

Shqiptarët e të gjitha trojeve, sa më shpejt t’i largojmë këto udhëheqës që i kemi aq më pak pasoja do të kemi.

E gjith historia, luftêrat, gjaku i derdhur për liri, gjithë ajo sakrifica po shkon huq. Edhe pas gjithë kësaj ne po kthehemi në robër.

Disa me Grekun, disa me Turkun, disa me Sërbinë e disa me dreqin. Shkoj për lesh shqiptarija…!