15 shkelje të orës policore, 393 gjoba për mosmbajtje të maskës

Nga ora 22:00 e ditë së djeshme deri sot (15.03.2021) në ora 05:00 të mëngjesi Ministria Për Punë të Brendshme ka konstatuar 15 shkelje të orës policore, gjegjësisht 15 persona nuk kanë respektuar kufizimin e lëvizjes.

Ndërkohë janë regjistruar edhe 393 shkelje për mosmbajtje të maskës mbrojtëse si masë preventive për parandalimin e Kovid-19.