24 medalje për nxënësit e shkollave “Jahja Kemal”

0

Dhjetë medalje argjendi, 14 bronzi dhe 4 mirënjohje në 9 kategori (programim, arti kompjuterik, kontrollit hardware, lego sumo, filmi i shkurtër, mini-sumo, labirint, ndjekja e linjës dhe avion pa pilot) kanë fituar nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore në ndeshjen finale Infomatrix 2018 që u mbajt nga 10 deri më 13 maj në Bukuresht të Rumanisë.

Nxënësit e shkollave “Jahja Kemal” kanë marrë pjesë me 19 projekte me 28 nxënës, katër nga të cilët nxënës të shkollave fillore.

Medaljet e argjenta fituan:

1.    Filip Dashtevski – ShMP Jahja Kemal – Karposh
2.    Filip Milisov – ShMP Jahja Kemal – Karposh
3.    Martina Dabrevski – ShMP Jahja Kemal – Karposh
4.    Gorast Danqevski – ShMP Jahja Kemal – Karposh
5.    Evangelija Ivanovska – ShMP Jahja Kemal – Tetovë
6.    Bekir Jonuzi – ShMP Jahja Kemal – Gostivar
7.    Armend Imeri – ShMP Jahja Kemal – Gostivar
8.    Viktor Meglenovski – ShMP Jahja Kemal – Strugë
9.    Kostadin Eftimov – ShMP Jahja Kemal – Strumicë
10.  Gjorgji Vitanov – ShMP Jahja Kemal – Strumicë

Medalje bronzi fituan:

1.  Teodora Petrushevska – ShMP Jahja Kemal – Karposh
2.  Darja Mustaoglu – ShMP Jahja Kemal – Karposh
3.  Danilo Bozhoviq – ShMP Jahja Kemal – Karposh
4.  Mahir Ozum – ShMP Jahja Kemal – Karposh
5.  Lejla Mehmedi – ShMP Jahja Kemal – Strugë
6.  Albina Kafegjiu – ShMP Jahja Kemal – Strugë
7.  Petar Stankovski – ShMP Jahja Kemal – Strugë
8.  Ervin Ajdar – ShMP Jahja Kemal – Strugë
9.  Martina Trantalovska – ShMP Jahja Kemal – Strugë
10.Nikola Agjioski  – ShMP Jahja Kemal – Strugë
11.Dimitar Bakraqevski – ShMP Jahja Kemal – Strugë
12. Marko Filipqe – ShMP Jahja Kemal – Strugë
13. Besiana Gjemaili – ShMP Jahja Kemal – Strugë
14. Velin Georgiev – ShMP Jahja Kemal – Strumicë

Mirënjohje fituan:

1. Teodor Dimovski – ShMP Jahja Kemal – Karposh
2. Natalija Vlahovik – ShMP Jahja Kemal – Strumicë
3. Mila Qoseva – ShMP Jahja Kemal – Strumicë
4. Musab zendeli – ShMP Jahja Kemal – Gostivar