Afër 10 milion euro janë mbledhur nga pagesat rrugore në Maqedoni

Të hyrat nga mbledhja e taksave të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore në tremujorin e parë të këtij viti janë 581.137.560 denarë (9.434,635 euro), gjegjësisht 16,37 për qind nga të hyrat e përgjithshme të planifikuara në atë bazë për vitin 2022.

Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të hyrat nga taksat janë më të larta për 6,81 për qind, përkatësisht për 37.070.841 denarë, thuhet në Raportin për punët financiare të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore për tremujorin e parë të këtij viti.

Në periudhën janar-mars të këtij viti, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore ka realizuar më shumë të hyra për 386.856.456 denarë (6.280,526 euro).