Aktakuzë për korrupsion ndaj kryetares së komunës së Preshevës (DOKUMENT)

Prokuroria e Lartë Publike në Nish, Departamenti Special për Luftimin e Korrupsionit, ka ngritur aktakuzë kundër kryetares aktuale të Preshevës, Ardita Sinani, me dyshimin se dyshohet se dy sipërmarrësit, I.G. dhe M.Sh nga Presheva, duke “duke mos bërë asgjë”, gjegjësisht duke mos kryer detyrën zyrtare, dyshohet se “ka përfituar përfitim pasurie prej 360.000 dinarë në dëm të komunës” bazuar në ndarjen e subvencioneve për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, edhe pse dyshohet se kanë aplikuar jashtë afatit.

Në aktakuzë thuhet se ajo si kryetare e Këshillit të Komunës “nuk është kujdesur për ligjshmërinë e punës dhe nuk ka ftuar apo urdhëruar personalisht Sekretarin e Këshillit apo Shefin e Kabinetit që të ftojë Kryetarin e Komisionit për Grante, as ajo nuk ka kërkuar që në përputhje me ligjin që e ndryshon atë, të sqarojë propozimin e komisionit dhe renditjen në konkursin për dhënien e subvencioneve”.

“Edhe pse komisioni ka bërë një propozim dhe e ka përcjellë në Këshillin e Komunës pa emrat e sipërmarrësve të përmendur, për shkak se kanë deklaruar se kanë paraqitur para kohe kërkesat për subvencione, në seancën e atij organi më 5 shtator 2017 është marrë vendim që grant subvencione.

E dyshuara e ka vërtetuar vendimin me nënshkrimin e saj dhe në bazë të tij janë lidhur kontrata sipas të cilave ka lëshuar urdhër për pagesën e subvencioneve”, thuhet në tekstin e aktakuzës, duke i cekur numrat e kontratave të kontestuara.

Në aktakuzë thuhet gjithashtu se Sinani “duhej të kishte dijeni për veprën e saj dhe ndalimin e saj, moskryerjen e detyrës zyrtare, e cila u siguronte personave të tjerë përfitime pasurore”.

Aktakuza e ngarkon atë për veprën penale “keqpërdorimi i pozitës zyrtare nga neni 359 i Kodit Penal”.

Në të njëjtën aktakuzë janë edhe dy persona të tjerë – Ruzdi Junuzi dhe Blerim Mehmeti – po ashtu nga Presheva.

Junuzi ishte kryetar i Komisionit, kurse Mehmeti ishte anëtar i komisionit që përpiloi ranglistën kinse të diskutueshme.

Ata akuzohen se me pjesëmarrjen në Komisionin për ndarjen e subvencioneve kandidatëve të cilët kanë kaluar në konkurs, dyshohet se kanë fituar pronë në vlerë prej 2.2 milionë dinarë, për shkak se kandidatët dyshohet se “nuk i kanë plotësuar kushtet e konkursit”.

Aktakuza u atribuon atyre se pas seancës së komisionit në gusht të vitit 2017, kanë bërë procesverbal pa të gjithë anëtarët e pranishëm, kanë mbajtur seancë në mungesë të një anëtari që nuk e ka nënshkruar procesverbalin, kanë bërë listën e kandidatëve dhe ia kanë dorëzuar Këshilli Komunal për vendim.”

Nënshkrimi i anëtarit që mungon në procesverbalin e komisionit dyshohet se është falsifikuar.

Në aktakuzën e Nishit në aktakuzë thuhet se ata “duhej të ishin në dijeni për veprën e tyre dhe ndalimin e keqpërdorimit të detyrës zyrtare, andaj prokurori i akuzon si bashkëpunëtorë të dyshuar në kryerjen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës nga neni 359, paragrafi 3. , në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal.” Kodi dhe paragrafin 33 të Kodit Penal.

Aktakuza është ngritur më 27 dhjetor 2021, ndërsa Gjykata e Lartë e Nishit e ka pranuar më 28 dhjetor të vitit të kaluar./Presheva.com