Aliu mesazh Zaevit: Shqiptarët nuk ju presin më!

0

Qenan Aliu

Shqiptarët ndihmuan më shumë seç ju meritoni, por nuk do tju presin më !

z.Zaev,të përgëzoj,

Maqedonia mori FTESËN për në NATO. Pa dyshim se më meritorët për këtë janë qytetarët e vendit të cilët rëzuan një regjim që nuk u angazhua seriozisht për këtë më shumë se një dekadë.Por gjithsesi edhe angazhimi dhe vullneti ytë për të ecë përpara kjo shoqëri është më se i shpërfaqur dhe me rreflektim në vendë dhe në Evropë.

Dhe tani kthehu brenda në vendë, pusho pak por vetëm pak. Dhe menjëherë ulu me ata të gjuhës tënde dhe meruni vesh përfundimisht se – a shkojmë apo jo krejt së bashku drejt një referndumi dhe një reforme kushtetuese që tani më është CONDICIO SINE QUA NON ( kusht pa të cilin nuk mundet ) APO JO ?

z. Zaev provoni edhe një herë ia vlenë ,sepse dhe vetëm sepse SHQIPTARËT NUK KANË KOHË MË TJU PRESIN JUVE PËR TU MARË VESH . Ata nduhmuan më shumë seç ju e meritoni, por NUK DO TJU PRESIN MË !