Aliu: REPUBLIKA e kandidatit Blerim REKA është e shëndetshme për demokracinë

0

REPUBLIKA e kandidatit Blerim REKA është e shëndetshme për demokracinë dhe vetë procesin zgjedhor !
Bazuar në rrethanat aktuale politike dhe bazuar në post-ambientin politik (për notimin e kapjes së shtetit), garimi i një kandidati shqiptar -Blerim REKA në këto zgjedhje presidenciale është në të mirë të Demokracisë dhe kryesisht në favor të senzibilizimit dhe animimit të votuesëve.
Duke pasur para syshë kriterin kushtetues lidhur me censusin dhe numrin e votave për të fituar kandidati në RAUNDIN E PARË apo NË RAUNDIN E DYTË, kjo kandidaturë vetëm afirmon procesin zgjedhor në shumë dimensione dhe në asnjë mënyrë nuk e pengon apo nuk e zbehë atë.
Pra VINI RE, sipas dispozitave kushtetuese, kandidati për president për të fituar në raundin e parë duhet që në zgjedhje të dalin mbi 50% e trupit votues, ndërsa për të fituar kandidati në raundin e parë duhet të merë (50% plus një) të NUMRIT TË PËRGJITHSHËN NË LISTËN ZGJEDHORE. Dhe kjo e përkthyer në numra do të thotë kandidati të merë mbi nëntë qind e njëzetmijë mijë vota. Kjo teorikisht është edhe e mundur por praktikisht në bazë të raportit të forcave politike kjo është e paarritshme. Aq më tepër kur shikuar historikisht maksimumi i votueseve që është përgjigjur në zgjedhje presidenciale ka qenë një milion e njëqind e shtatdhjet mijë votues.
Ndërkaq sipas normës kushtetuese në raundin e dytë fiton kandidati që merë më shumë vota me kusht që në zgjedhje të votojnë 40% e trupit të përgjithshëm votues.
Pra, shikuar në cenzuset e përmendura mungesa e një kandidature të tillë do të mundej ta lëndonte procesin zgjedhorë madje qysh në raundin e parë (kuptohet në zgjedhje siç pandehën pushteti ,,kristale të pastra,,) duke pasur para sysh disa faktorë; deprimimin e votuesëve,migrimin e madh dhe raportet tensionuese politike brenda shoqërisë.
Shikuar politikisht, kandidatura e Blerim Rekës është në favor të të gjitha subjekteve politik dhe vet procesit zgjedhor.Në veçanti për shqiptarët do të ketë impakt shtytës në proceset e mëtutjeshme për ndryshime në kushtetutë dhe kodin zgjedhorë në kornizat e modeleve zgjedhore mbase edhe në ndryshime në vet sistemin politik. Nuk duhet të harojmë se kësaj radhe shqiptarët kanë për herë të parë vetëm NJË KANDIDAT, për dallim nga zgjedhjet e kaluara kur kishte dy apo tre kandidat. Ndonëse është pak preputente për tu quajtur këta kandidat si mbi partiak, por thjesht mund të thuhet apo ata të thiren se janë APARTIAK, ndërkaq juridikisht kjo dëshmohet nëse certifikimi i tyre në KSHZ është i bërë në bazë të firmave të mbledhura nga ana e qytetarëve (edhe pse edhe kjo është çështje relative).
Mbështetja e kandidaturave në garë është e drejtë legjitime e çdo subjekti politik për qëndrimin e vet, por mbështetja dosido duhet të ketë justifikimin bindës, në të kundërtën mbështetja do të kuptohej për pazare të ndryshme politike apo të dimensioneve tjera. Edhe mbështetja e opozitës shqiptare të kandidaturës së Blerim Rekës është LEGJITIME, duke pasur për synim që të faktorizojnë peshën e elektoratit shqiptar në proceset efektive zgjedhore, me qëllim të arritjes së një konsenzusi për ndryshimin e mënyrës së zgjedhjes së presidentit kur kihet para sysh se RMV ka sistem parlamentar e jo presidencial. prab ka disa forma tjera p.sh. të një Këshilli si shembulli zviceran, zgjedhja në kuvend, vendosja e funksionit nënpresident etj.që janë forma kompatibile për shoqëritë shumë etnike.
Fushata deri më tani tregoi se partitë shqiptare qeveritare nuk po bëjnë mjaftueshëm justifikimin e tyre për mbështetjen e kandidatit qeveritar, ndërkaq partitë opozitare shqiptare nuk duhet të egzaltohen eventualisht me synimin për ti kuptuar këto rezultate si indikator delegjitimimi edhe pse mund të jenë indikator paralajmërues por jo në çdo rrethanë.
Sa për rumbullaksim mund të thuhet se, REPUBLIKA e Blerim Rekës është e shëndetshme për demokracinë dhe vet procesin zgjedhorë. Në veçanti edhe pak kohë do të ndikojë për të ruajtur autonomitetin dhe ndjesinë e shqiptarëve në aspektin e organizimit politik .
( q.aliu )