Alkaloid, fushatë për të ndihmuar fëmijët

Kompania gjigante farmaceutike “Alkaloid AD” me spot humanitar për jubilejin e saj të 85. Përmes këngës së njohur dhe optimiste maqedonase “ Trokit në dru” e cila për herë të parë është publikuar më 1989-tën, nën mbështetje të “ALKALOIDIT” ka marrë version të ri. Video spoti do të vendoset në kanalet digjitale të “Alkaloidit” Youtube, Facebook dhe Instagram. Nga 10-20 shtator 2021 për çdo shikim të videospotit, ALKALOID do i dhurojë nga një denarë Klinikës Universitare e Sëmundjeve të Fëmijëve.