Anashkalimi që i bëhet Hazbi Likës?!

0

Qenan Aliu/

Hazbi LIKA dhe bashkëmendimatrët e tij kanë të drejtë të dijnë motivet dhe të kërkojnë sqarime shtesë profesionale dhe politike, lidhur me iniciativën për themelimin e Ministrisë për sistem politik dhe marrëdhënie midis bashkësive. Aq më tepër kur nga shtatë deputet inicues katër janë nga rradhët e Bashkimit Demokratik për Integrim.

Sipas prononcimit të tij, anashkalimi për të qenë i njohtuar me kohë për iniciativën e tillë është paradoks në vete, sepse aktualisht udhëheq me sekretariatin për MO e cila parashikohet që të zhbëhet.

Shkenca dhe teoritë politike nocionin SISTEM POLITIK e trajtojnë si diçka të përgjithësueme në aspektin e funksionimit të një organogrami të tërërsishëm të një qeverie si aparat shtetërorë.

Propozim ligji në fjalë trajton diçka të ngjajshme me ate të Sekretariatit për MO, përveç risisë të inkorporimit të dy drejtorive e cila njëra merret nga MASH e tjetra nga Ministria e Kulturës.

Lika ka të drejtë që për këtë duhet të debatojnë edhe organet dhe trupat profesionale të partisë . Nesër do të trajtojmë gjërësisht këtë temë,me theks të veçantë se ; ÇFARË SQARIMESH DUHET TJU KËRKOJË HAZBI LIKA propozuesëve nga rradhët e partisë së tij ?!