Cilat janë pengesat kryesore për të gjetur një punë kur zhvendoseni në një vend të BE-së?

Kalimi në një vend tjetër nuk është kurrë i lehtë, pasi kërkon kalimin e ndryshimeve kulturore dhe formaliteteve administrative. Mund të jetë edhe më e ndërlikuar kur kërkoni një punë

Gjuha dhe njohja e kualifikimeve profesionale janë dy pengesat më të zakonshme që hasin personat e lindur jashtë vendit për të gjetur një punë ‘të përshtatshme’ në vendet e Bashkimit Evropian.

Në përgjithësi, rreth një e katërta e njerëzve të lindur jashtë BE-së, të cilët kishin përvojë në punë ose në kërkim të punës në bllok, raportuan disa vështirësi për të gjetur një punë ‘të përshtatshme’ për nivelin e arsimit (pa marrë parasysh fushën e ekspertizës ose përvojën e mëparshme), shkruan The Local, përcjell albinfo.ch.

Analiza e Eurostat tregon se situata është më e mirë për qytetarët e BE-së që lëvizin brenda bllokut. Por, ka dallime të mëdha në varësi të vendeve dhe gjinisë.

Jeta mund të jetë më e vështirë për gratë

Në vitin 2021, 13,2 për qind e burrave dhe 20,3 për qind e grave të lindura në një vend tjetër të Bashkimit Evropian raportuan pengesa në gjetjen e një pune të përshtatshme në vendbanimin e BE-së.

Megjithatë, këto proporcione rriten në 20.9 për qind për burrat dhe 27.3 për qind për gratë e lindura në një vend jashtë BE-së me një nivel të lartë zhvillimi (bazuar në Indeksin e Zhvillimit Njerëzor të Kombeve të Bashkuara) dhe 31.1 për qind për burrat dhe 35.7 për qind për gratë nga jashtë. Vendet e BE-së me nivel të ulët ose mesatar zhvillimi.

Finlanda (42.9 për qind), Suedia (41.7 për qind), Luksemburgu (34.6 për qind) dhe Franca (32.1 për qind) janë vendet me përqindjen më të lartë të njerëzve të lindur jashtë BE-së që raportojnë probleme. Norvegjia, e cila nuk është pjesë e bllokut, ka një përqindje akoma më të lartë, 45.2 dhe Zvicra 34.3 për qind, përcjell tutje albinfo.ch.

Në të kundërt, Qipro (11.2 për qind), Malta (10.9 për qind), Sllovenia (10.2 për qind), Letonia (10 për qind) dhe Lituania (6.7 për qind) kanë përqindjen më të ulët të njerëzve të lindur jashtë BE-së për të raportuar vështirësi.

Mungesa e aftësive gjuhësore

Mungesa e aftësive në gjuhën kombëtare më së shpeshti përmendet si pengesë dhe është edhe më problematike për gratë.

Kjo çështje është raportuar nga 4,2 për qind e meshkujve të lindur në një vend tjetër të BE-së, 5,3 për qind e atyre të lindur në një vend të zhvilluar jashtë BE-së dhe 9,7 për qind e atyre nga një vend jashtë BE-së me nivel të mesëm ose të ulët zhvillimi. Megjithatë, përqindjet përkatëse për femrat ishin përkatësisht 5.6, 6.7 dhe 10.5 për qind.

Vendet ku aftësitë gjuhësore kishin më shumë gjasa të raportoheshin nga qytetarët jo-BE si pengesë për gjetjen e një pune përkatëse ishin Finlanda (22.8 për qind), Luksemburgu (14.7 për qind) dhe Suedia (13.1 për qind).

Për sa i përket vendeve të tjera të mbuluara nga The Local, përqindja e qytetarëve jo-BE që përmendin gjuhën si problem ishte 12.4 përqind në Austri, 10.2 për qind në Danimarkë, 7.8 për qind në Francë, 5.1 për qind në Itali, 2.7 për qind në Spanjë, 11.1 për qind në Norvegji dhe 10.1 për qind në Zvicër. Të dhënat nuk janë të disponueshme për Gjermaninë.

Portugalia (77.4 për qind), Kroacia (68.8 për qind), Hungaria (58.8 për qind) dhe Spanja (58.4 për qind) kanë përqindjen më të lartë të njerëzve nga jashtë BE-së që tashmë e flasin gjuhën si gjuhë amtare para se të mbërrijnë, ndërsa më shumë se 70 për qind e Shtetasit jo-BE që banojnë në Danimarkë, Finlandë, Luksemburg dhe Norvegji thanë se kishin marrë pjesë në kurse gjuhësore pas mbërritjes.

Njohja e kualifikimeve

Një tjetër pengesë në rrugën drejt një pune përkatëse në vendet e BE-së është mungesa e njohjes së një kualifikimi formal të marrë jashtë vendit. Kjo çështje është raportuar nga 2 për qind e burrave dhe 3,8 për qind e grave të lindura në një vend tjetër të BE-së. Ai u përmend gjithashtu nga 3.3 për qind e burrave dhe 5.9 për qind e grave të lindura në një vend të zhvilluar jashtë BE-së, dhe 4.8 për qind e burrave dhe 4.6 për qind e grave të lindura në një vend më pak të zhvilluar jashtë BE-së.

Eurostat thotë se kjo pasqyron një “mosbesim jozyrtar” midis punëdhënësve të kualifikimit të marrë jashtë vendit dhe “vlefshmërinë e ulët zyrtare të arsimit të huaj”.

Mungesa e disponueshmërisë së një pune të përshtatshme ishte një tjetër faktor i përmendur në anketë. Në Kroaci, Portugali dhe Hungari, kjo ishte pengesa kryesore për marrjen e një pozicioni adekuat.

Kjo çështje kishte të bënte me 3,3 për qind të burrave dhe 4,5 për qind të grave të lindura në një vend tjetër të BE-së, 4,2 për qind të burrave dhe 5 për qind të grave të lindura në një vend të zhvilluar jashtë BE-së. Gjithashtu shqetësonte 3,9 për qind të burrave dhe 5,1 për qind të grave të lindura në vend më pak i zhvilluar jashtë BE-së.

Si probleme u përmendën gjithashtu e drejta e kufizuar për të punuar për shkak të shtetësisë ose lejeve të qëndrimit, si dhe diskriminimi i thjeshtë për shkak të origjinës.

Diskriminimi u raportua kryesisht nga personat e lindur në një vend më pak të zhvilluar jashtë BE-së (3.1 për qind për burrat dhe 3.3 për qind për gratë) krahasuar me njerëzit e lindur në vendet shumë të zhvilluara jashtë BE-së (1.9 për qind për burrat dhe 2.2 përqind për gratë).

Çështjet e shtetësisë dhe të lejeve të qëndrimit janë të pazakonta për njerëzit nga brenda BE-së. Për njerëzit jashtë BE-së, kjo është e vetmja zonë ku gratë duket se kanë më pak probleme se burrat: 1.6 për qind e grave nga vendet e zhvilluara jo-BE raportuan këtë çështje, kundrejt 2.1 për qind të burrave, me përqindje që rritet në 2.8 dhe 3.3. për qind respektivisht për gratë dhe burrat nga shtetet më pak të zhvilluara jashtë BE-së.

Artikulli është botuar në bashkëpunim me Europe Street News, një gazetë për të drejtat e qytetarëve në BE dhe MB.