Deklarate e pakuptimte dhe problematike e Zaev…

Arsim Zekolli

Deklarate e pakuptimte dhe problematike e Zaev per refuzimin e negociatave me Bulgarine per ceshtje identitare e gjuhesore. Posaqerisht ne kohtekst te casjes dypaleshe Shqiperi – Maqedoni ndaj negociatave me BE.

Se pari, negociatat nuk behen per ceshtje mbi te cilat egziston akordi, por per ceshtje per te cilat dy palet nuk pajtohen. Shqiperia nuk pajtohet me Greqine per ceshtje te caktuara, por nuk deklaron nderprerje negociatash. Turqia nuk pajtohet me Greqine e Qipron per edhe me shume ceshtje, por nuk deklaron nderprerje negociatash.

Qendrimk konstruktiv dhe solidar i Tiranes zyrtare tani provokohet dhe cenohet nga vet Zaev. Kjo pqsi qe refuzimi i negociatave Shkup-Sofje vendos Shqiperine ne pozite statike pa faj te saj. Ne kuptimin qe vendimi i Shkupit cenon negociatat e Shqiperise fal vendinit unilateral te kabinetit Zaev.

Rrugedalja eshte qe Zaev te reteron ne qendrime dhe korigjon vokabularin refuzues ose te rrezikon ndarjen e Shqiperise nga pakoja. Nese jo, Shqiperia me nuk duhet te ndjehet e obliguar ne mbajtje te qendrimit parimor e miqesor sikur qe bente deri me tani.