Doktori kumanovar sjellë risi në shëndetësinë e Maqedonisë V.

0

Ilir Hasani

Vazhdojmë me novitete!!
Implementojmë metodë të re për stabilizimin e frakturave të qafës së femurit e ashtuquajtur Femoral Neck System. Një teknikë e re në armamentariumin traumatologjik..

Prodolzuvame so noviteti!!
Implementirame nova metoda za stabilizacija na skrsenicite na vratot na femur, narecen Femoral Neck System. Nova tehnika vo traumatoloskiot armamentarium..

Implementing FNS in the Traumatology Clinic – Skopje..

+ Igor Merxhanovski
+ Sandra Cilevska