Draft – plan për menaxhim me Parkun Kombëtar “Mali Sharr”

Në organizim të Zyrës rajonale për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (ECARO) të IUCN, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor (MMJPH) dhe Programi për mjedis të jetesës së Kombeve të Bashkuara (UNEP) sot do të mbajë ngjarje për hartimin të Draft – planit për menaxhim me Parkun Kombëtar “Mali Sharr”.

Në ngjarje është paralajmëruar fjalim i ministrit të Mjedisit të Jetesës dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini, ekspertit për koordinim të projekteve, Zyrës programore të UNEP-së, Vjenë, Iskra Stojanova, drejtorit të Zyrës rajonale për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore të IUCN, Boris Erg dhe ekspertit kryesor dhe lider të ekipit Daniell Bogneri.