Duraku: Shënuam 18 vjetorin e Marrëveshjes së kompromisit…

0

Sadulla Duraku

Shënuam 18 vjetorin e Marrëveshjes së kompromisit, që bëri kthesë në ndërtimin e shtetit multietnik!
Ky vend tashmë ka mundësinë të përqëndrohet në zhvillimin ekonomik dhe demokracisë moderne të shekullit 21.

Marreveshja e Ohrit garantoi stabilitetin dhe zhvillimin e një shoqërie multietnike gjithëpërfshirëse në shtet.

Sot kremtojmë 18 vite demokratizim në Republikën e Maqedonisë së Veriut.