Salihu: Eh more Frçkovski, duhet të japësh llogari për zullumin ndaj shqiptarëve

Urim Saliu

Eh more Frçkovski,në shtete demokratike duhej të jepje llogari për të bëmat tua si Ministër i Brendshëm,sidomos atë që ke bërë ndaj shqiptarëve.Ne të mbajmë mend.Ik dhe mos u duk më sepse personalisht ma kall datën.Më tmerron vetëm kur të shoh dhe jo më të flasësh.E ke të ndaluar të flasësh dhe ti përmendësh shqiptarët.