Është rritur qarkullimi në tregtinë me pakicë

Shkup -Qarkullimi në tregtinë me pakicë, në qershor të këtij viti në grupin Tregti me pakicë në ushqim, pije dhe duhan në mënyrë nominale është rritur për 7,4 , ndërsa realisht për 5,5 për qind në krahasim me muajin e njejtë të vitit të kaluar.

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistika, rritje nominale për 11,8 për qind, ndërsa realisht për 10,2 për qind ka edhe në grupin Tregti me pakicë me produkte joushqimore, përveç derivative, ndërsa tek Tregti me pakicë, përveç tregtisë me derivate rritja nominale është për 9,6, ndërsa realisht për 7,9 për qind, përderisa tek Tregtia me pakicë me derivate të automjeteve rritja nominale është për 53,6, ndërsa realja për 30,7 për qind.