Fondacioni “Trajçe Mukaetov” ndau 40 bursa të reja

Fondacioni “Trajçe Mukaetov” për vitin akademik 2022/2023 ka ndarë 40 bursa të reja, nga të cilat 20 për studentë të Fakultetit të Farmacisë dhe 20 për studentë të Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodi” Shkup.

Shpërblimi i njëhershëm monetar në vlerë prej 1200 euro në denarë, të cilin Fondacioni e ndanë për të dymbëdhjetën vit radhazi gjeneratës së parë të dy fakulteteve, këtë vit i takoi Filip Goraçinovit nga Fakulteti i Farmacisë ( me mesatare 9,19) dhe Stefan Nedelkoski nga fakulteti i Fakultetit të Mjekësisë (me mesatare 10,00), bursist i Fondacionit “Trajçe Mukaetov”.

Në përputhje me konkursin publik të publikuar, përzgjedhja e përfituesve të bursave për vitin akademik 2022/2023 është miratuar nga Bordi Drejtues i Fondacionit, pas listës paraprake të propozuar të komisioneve për shpërndarjen e bursave, ku përfshiheshin përfaqësues nga Fondacioni, nga të dy fakultetet, si dhe përfaqësues nga radhët e studentëve.

“Në maj të vitit 2007 themeluam Fondacionin “Trajçe Mukaetov” me një qëllim të vetëm: t’i shtojmë vlerë shëndetësisë dhe farmacisë maqedonase. Për 15 vite ekzistencë, 619 studentë të Farmacisë dhe Mjekësisë në Universitetin Shtetëror të Shkupit janë shpërblyer me bursa, janë ndarë 24 çmime monetare të njëhershme për drejtuesit e gjeneratave të dy fakulteteve lëndore, për të cilat aktivitete kanë arritur afro 120 milionë janë investuar denarë. Deri më sot, 97 studentë me bursë kanë filluar karrierën e tyre në departamentet farmaceutike të Alkaloid. Investimet dhjetëvjeçare në arsimimin e mjekëve dhe farmacistëve maqedonas, programet e praktikës, arsimimi i pjesshëm-dual dhe projekte të ngjashme kanë për qëllim ngritjen e cilësisë së procesit arsimor, stimulimin e studentëve për arritje më të larta dhe ndërtimin e profesionistëve cilësorë dhe konkurrues në të ardhmen. Operacionet tona janë komplekse dhe të bazuara në metoda shkencore dhe kërkojnë personel të profilizuar profesionalisht. Falë selektivitetit të lartë gjatë rekrutimit dhe investimeve të vazhdueshme në fushën e arsimit, sot jemi konkurrues dhe dinjitoz në tregun global farmaceutik”, tha Zhivko Mukaetov, president i Fondacionit “Trajçe Mukaetov” dhe drejtor i përgjithshëm i kompanisë “Alkaloid” SH.A. Shkupi. (INA)