Galeria e arteve të Tetovës me thirrje publike deri tek artistët

0

Të gjithë individët dhe organizatat e
interesuara nga sfera e kulturës të cilët duan të prezantohen para publikut të
Tetovës kanë mundësi të parashtrojnë kërkesë deri tek Institucioni kombëtar
“Galeria e Arteve të Tetovës” ku gjatë vitit 2021 do të mund të organizohen
ekspozita ose prezantime të ngjashme. Thirrja e Galerisë është e hapur prej
nesër 8 deri më 22 korrik të vitit 2020.

Në shtesë të kërkesës të interesuarit duhet të dorëzojnë edhe CV, katalog,
CD me fotografi të veprave artistike të cilat do të ekspozohen. Materialrt
duhet të sillen çdo ditë pune nga ora 10:00 deri në orën 14:00 në zyrat e
institucionit