Grubi: Ja çfarë dite ishte sot, bashkë vendimtar

0

Artan Grubi
Vetëm një ditë e vetme e një mandati super të suksesshëm:
Komisioni i Venecias mbështeti tërësisht politikat tona për barazi gjuhësore ✅
Zgjodhëm drejtorin e agjencisë për cilësi në arsimin e lartë ✅
Zgjodhëm anëtarin shqiptar të këshillit gjyqësor ✅
Zgjodhëm drejtuesit e dy agjencive për qasje të lirë në informata me karakter publik dhe për mbrojtje të të dhënave personale ✅
Edhe ca gjëra tjera më të vogla…
Bashkë VENDIMTAR!