Hapet konkurs për pranimin e 600 policëve

0

Ministria e puneve te brendshme ka hapur konkurs per pranimin e 600 policeve te ri!
Kanidatet duhet ti plotesojne keto kushte: të jetë shtetas i Maqedonisë së Veriut, të jetë nën moshën 25 vjeçare, së paku të ketë të kryer shkollën e mesme, të fletë mirë gjuhën maqedonase, të dëshmojë se nuk paraqet rrezik për shtetin, të jetë i aftë psiqikisht dhe fizikisht, dhe të mos i jetë shqiptuar ndalesë për kryerje të profesionit.
Kushtet tjera: Djemtë duhet të jenë të gjatë së paku 1.75 cm, ndërsa vajzat 1.65 cm
Afati për konkurim është 15 ditë, duke filluar nga nesër (sot nuk llogaritet).
Profesionalizmi dhe perfaqesimi i drejte do te respektohen ne menyre komulative!
Aplikoni!