Hyrja në bibliotekë me certifikatë vaksinimi apo test për COVID-19

Ulëset e zbrazëta të bibliotekave të vendit prej fillimit të javës kanë nisur të mbushen me lexues e shfrytëzues të sallave të leximit. Kjo, pas vendimit të fundit të Qeverisë për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, pas një periudhe 15-ditore të pezullimit të aktivitetit të tyre.