Jeton Shaqiri: Në vitin e ri shkollor nxënësit do të mësojnë me tekste digjitale e poashtu edhe të shtypura

Duke iu përgjigjur një pyetjeje parlamentare, ministri i Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiri konfirmoi se nxënësit që e nisën vitin e kaluar me konceptin e ri të dixhitalizimit, vitin e ardhshëm shkollor do të mësojnë si nga tekstet digjitale ashtu edhe ato të shtypura.

“Ju e dini që koncepti që ka nisur vitin e kaluar në klasën e parë dhe të katërt duhet vazhduar. Materialet e nevojshme janë bërë në bashkëpunim me Byronë për Zhvillimin e Arsimit. Nga materialet shkollore për të katërtën dhe të pestën, vitin e kaluar kishim vetëm për të katërtën. Ministria mejëherë filloi me shpalljen e konkursit për aplikimin e autorëve për prodhimin e materialeve”, tha Shaqiri.