Ka filluar regjistrimi i nxënësve në klasën e parë për vitin e ardhshëm shkollor 2022-2023 në “Jahja Kemal”

Kanë nisur regjistrimet e nxënësve në klasën e parë për vitin shkollor 2022-2023 në “Jahja Kemal” sipas programit pilot.

Zgjidhja është zbuluar më në fund: nëse keni kërpudhat në gishtërinjtë tuaj, bëjeni këtë tani
Sponsored by MonadPlug

Mësimi realizohet sipas plan programit për shkollat fillore të përgatitura nga Biroja për zhvillimin e arsimit dhe të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Paralelet janë në gjuhë shqipe dhe maqedonase, mësimi realizohet me ndihmën e mjeteve më bashkëkohore teknikeː kompjuterë, tabelë digjitale (smartboard), gjithashtu theks të  veçantë i kushtohet mësimit  intensiv të gjuhës angleze dhe shahut si lëndë e detyrueshme në klasën e parë.