KE: Presim nga të gjithë të marrin pjesë në mënyrë konstruktive në regjistrim

Komisioni Evropian i inkurajon të gjithë në Maqedoninë e Veriut të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut dhe shton se regjistrimi është pjesë e procesit për inkuadrim në BE.

Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Ana Pisonero, tha se në Bruksel ekziston kënaqësi që regjistrimi është në vijim në Maqedoninë e Veriut.

“Ky është trajnim i rëndësishëm. Të dhëna të sakta për numrin dhe karakteristikat e popullatës janë thelbësore për zbatimin e politikave adekuate sociale, demografike dhe ekonomike për mirëqenien e të gjithë qytetarëve”, deklaroi Pisonero.Ajo thekson se Bashkimi Evropian pret nga autoritetet në Maqedoninë e Veriut regjistrimi të zhvillohet sipas standardeve dhe rregulloreve të BE-së, si pjesë e procesit inkuadrues për BE-në.

“Konsiderojmë në të gjitha pjesët e shoqërisë pozitivisht të kontribuojnë ndaj operacionit të regjistrimit në mënyrë inkluzive dhe konstruktive”, tha Pisonero për MIA-n.

Popullata në Maqedoninë e Veriut nuk është regjistruar gati njëzet vjet.