Kontabilistët do të raportojnë situatën në të cilën ndodhen për shkak të afateve të shkurtra për pasqyrat financiare

Sot, Oda e Kontabilistëve do të informojë për situatën e kontabilistëve për shkak të afateve të shkurtra për dorëzimin e pasqyrave financiare dhe llogarive përfundimtare dhe do të paraqesë problemet që mund të lindin nga funksionalizimi i paketës së pestë të masave ekonomike.

Kontabilistët në disa raste kanë kërkuar zgjatjen e afateve për dorëzimin e pasqyrave financiare dhe llogarive përfundimtare në përputhje me mundësitë e parashikuara nga Ligji për Shoqëritë Tregtare.

Në konferencën për shtyp u njoftua një fjalim nga Kryetari dhe Nënkryetari i Odës, Dragan Mitkovski dhe Ana Tasevska.