Kroatët dhe bullgarët më të pakënaqurit me jetën në BE

0

Kroatët dhe bullgarët janë ndër qytetarët më të pakënaqur të Bashkimit Evropian, ndërsa finlandezët janë në krye të shkallës së kënaqësisë së jetës, ndjekur nga austriakët me optimizëm, tregon një studim i ri i Eurostatit.

Në fakt, me një rezultat mesatar të kualitetit të jetës së tyre prej vetëm 6.3 në vitin 2018, kroatët janë më të kënaqur se bullgarët, të cilët kanë dhënë një notë mesatare të cilësisë së jetës së tyre prej 5.4.

Ata theksojnë se cilësia e notave të jetës sillet nga zero, duke treguar pakënaqësi të plotë, në 10, që është një vlerësim për kënaqësinë e plotë.

Nga rruga, cilësia mesatare e vlerësimit të jetës së qytetarëve të BE-së në vitin 2018 ishte 7.3, që do të thotë se kroatët e vlerësojnë cilësinë e jetës së tyre më pak se mesatarja e Bashkimit, tregojnë të dhënat e Eurostat.

Ndërsa cilësia e kënaqësisë së jetës në Bullgari vitin e kaluar në krahasim me 2013, kur u vlerësua në 4.8, është rritur, kënaqësia e jetës në Kroaci ka ngecur gjatë së njëjtës periudhë, me vlerësimin mesatar që mbetet i njëjti, 6.3.

Trend të stagnimit me vlerësimin e rrethanave të jetës në BE për të njëjtën periudhë ka edhe Belgjika, qytetarët e së cilës janë më të kënaqur me mënyrën e tyre të jetës sesa kroatët, duke vlerësuar cilësinë e jetës së tyre në 7.6, që është mbi mesataren e BE-së.

Arsyeja kryesore për pakënaqësinë e kroatëve është ana financiare, pasi, sipas studimit, kroatët e vlerësojnë situatën e tyre financiare me një rezultat mesatar 5.2, që është një nga notat më të ulëta në BE.

Vetëm lituanët dhe bullgarët janë më pak të kënaqur me gjendjen e tyre financiare sesa kroatët në BE, ndërsa vlerësimi mesatar i thellësisë së xhepit në nivelin e BE është 6.5.

Sidoqoftë, krahasuar me vitin 2013, vlerësimi i situatës financiare në Kroaci u rrit, pasi në atë kohë të anketuarit dhanë vetëm 4.6 në gjendjen e tyre financiare.

Kroatët janë në fund të shkallës së Unionit për sa i përket cilësisë së marrëdhënieve me njerëzit e tjerë.

Një studim i Eurostat tregon se vlerësimi mesatar i marrëdhënieve personale të dhëna nga të anketuarit në Kroaci vitin e kaluar ishte 7.5, që është nën mesataren e Unionit prej 7.9. Vetëm grekët dhe bullgarët janë të kënaqur me marrëdhëniet ndër-njerëzore më pak se kroatët.

Në shkallët e kënaqësisë së Bashkimit të Bashkimit janë finlandezët, të cilët vlerësojnë cilësinë e tyre të jetës me një rezultat mesatar prej 8.1, pasuar nga austriakët me 8.

Më të kënaqurit me financat personale janë, sipas një studimi të Eurostat, danezët dhe finlandezët, të cilët e vlerësuan gjendjen e tyre financiare me një notë mesatare prej 7.6.

Maltezët, austriakët dhe sllovenët treguan kënaqësinë më të madhe për marrëdhëniet e tyre personale, të cilët e vlerësuan këtë përbërës të jetës me një notë mesatare prej 8.6.

Sllovenët janë ndër qytetarët më të kënaqur të BE-së. Përkatësisht, ata e vlerësuan cilësinë e tyre të përgjithshme të jetës në 7.3, që është në mesataren e BE-së.

Sipas sondazhit të Eurostat, sllovenët janë gjithashtu afër mesatares së BE-së, sipas situatës financiare, të cilën ata e vlerësuan në 6.3.