Maturantët, sot i nënshtrohen provimit të parë ekstern

Nxënësit që mbarojnë shkollën e mesme dhe aplikojnë për maturën shtetërore do ta japin provimin e parë ekstern sot në orën 10 – gjuha amtare, e cila është e detyrueshme për të gjithë 15.294 kandidatët që janë regjistruar për maturë në këtë vit shkollor.

Sipas të dhënave të Qendrës shtetërore të provimeve (QSHP), nga numri i përgjithshëm i regjistruar, 7050 janë nga arsimi i mesëm gjimnazist, 7983 nga arsimi i mesëm profesional dhe 261 nga arsimi i mesëm artistik. Të gjithë ata do të japin lëndën e gjuhës amtare – gjuhë dhe letërsi maqedonase, 10.848 kandidatë gjuhë dhe letërsi shqipe 4078 dhe 272 – gjuhë dhe letërsi turke.

Provimi i dytë ekstern, i cili është zgjedhor, do të jepet më 11 qershor. Matematikë kanë zgjedhur të japin provim 1529 maturantë. Si në vitet e mëparshme, më shumë kanë zgjedhur një gjuhë të huaj dhe shumica kanë aplikuar për anglisht (13.452). Gjuhë gjermane do të japin 140, frëngjisht 32, rusisht 18.

Matematika dhe gjuha e huaj janë zgjedhje për nxënësit të shkollës së mesme edhe të arsimit profesional, ndërsa për nxënësit e shkollave të artit – gjuha e huaj alternohet me filozofinë (në shkollat ​​e artit figurativ dhe ka 14 të regjistruar) dhe me estetikën (në shkollat ​​për arsim muzikor dhe janë paraqitur 66 kandidatë).

Sipas gjuhës mësimore, 10.886 maturantë janë regjistruar për të dhënë provime në gjuhën maqedonase më 11 qershor, 4.134 në shqip dhe 274 në turqisht.

Rezultatet e testeve do të shpallen brenda 30 ditëve nga provimi i fundit (i dytë) ekstern.

Vitin e kaluar, matura nuk u organizua për shkak të pandemisë, ndërsa këtë vit u krijua një protokoll shëndetësor për ditët e provimeve. Maksimum 15 nxënës lejohet të jenë në klasë, vetë shkollat ​​do të sugjerojnë se sa nxënës mund të sistemojnë në provime, ndërsa në disa numri do të jetë më i vogël se ky maksimum.

Do të ketë rreth 2000 testues dhe rreth 300 vëzhgues, të cilët janë vaksinuar, ndërsa për maturantët që do të kenë koronavirus në provimet e 5 dhe 11 qershorit ose do të jenë në izolim, janë caktuar takime shtesë më 25 dhe 28 qershor, duke dorëzuar vërtetim në komisionet e shkollës.

Pas dhënies së provimeve eksterne, maturantët do të japin të dy provimet interne në shkollat deri në fund të këtij muaji dhe përveç kësaj, ata kishin detyrimin të përgatisnin një detyrë projektuese, e cila, sipas kalendarit, ishte realizuar nga 15 mars deri në 30 prill.

Janë shkurtuar edhe programet e provimit për lëndët e përfshira në maturë (eksterne dhe interne), gjë që përveç uljes së numrit të provimeve të jashtme nga tre në dy, ishte gjithashtu ndër kërkesat e Unionit të shkollave të mesme dhe i pranuar nga Qeveria në shkurt.

Maturantët që nuk do ta kalojnë maturën në qershor ose jo në tërësi, do të kenë shans të dytë në sesionin e gushtit – datat janë 11 gusht për provimin e parë ekstern dhe 13 gusht për provimin e dytë ekstern.