Me Unionin shqiptar, serb dhe maqedonas, përfundon ëndrra e bashkimit me Shqipërinë

Naser Aliu

Me Unionin shqiptar, serb dhe maqedonas, përfundon ëndrra e bashkimit me Shqipërinë.

Ishte një ëndërr e gjatë, e bukur, e zorshme, e lodhshme, e rrezikshme, trimëruese, sfilitëse, por qe ëndërr e mirë, sepse ishte shekullore, frymëzuese dhe shpresëdhënëse.

Paska qenë shumë e bukur vetëm si ëndërr! Tani na zgjoi Gjato dhe ëndrra nuk ka nevojë të analizohet.