“Mijalkovi humb durimin, kërcënon rëndë punonjësit duke ju thënë…”

0

Deri në Pa Censurë:

“Sot ka ndodhur një ngjarje shumë turbulluese brenda në paraburgim, pasi gardianët e burgut kanë bërë një kontrollë rutinë nëpër qeli, i kanë konfiskuar 2 telefonat Mijalkovit dhe ai ka humbur durimin, ka filluar që të bërtasë të zihet dhe u tha gardianve se do të ju djeg me acid. Sot ka qenë në një gjendje të rëndë Mijalkovi”