Ministrat maqedonas nuk respektojnë shqipen

0

Shumë institucione në vend kanë shkelur nenet 7 dhe 23 të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, pasi nuk kanë respektuar afatin 6 mujorë brenda të cilit, ndër të tjerat, duhet të bënin zëvendësimin e tabelave të vjetra me të reja, në të cilat mbishkrimi me emrin e institucionit do të jetë edhe në gjuhën shqipe. Eksperti juridik, Naser Ziberi thotë se edhe pse ky afat ka përfunduar më 15 korrik dhe shkelja e të njëjtit duhet të sanksionohet, diçka të tillë nuk ka kush ta bëjë, pasi që Inspektorati, që sipas ligjit ka për detyrë të kontrollojë respektimin e ligjit të gjuhëve, nuk është themeluar.