Ministri Hoxha: Janë ndarë 25 milion denarë për subvencione kapitale në Bujqësi

Ministri i Bujqësisë, Arjanit Hoxha nëpërmjet facebookut ka bërë të ditur se për këtë vit janë ndarë 25 milion denarë për subvencione kapitale, për projekt i cili synon përmirësimin e qasjes në tokë të punueshme në zonat e aktivitetit intenziv bujqësor.

Këtë mjete do ndihmojnë përmirësimin e qasjes në fusha për të gjithë fermerët, veçanarisht aty ku infrastruktura aktuale nuk është në nivel të kënaqshëm.

Gjithashtu në faqen zyrëtare të Minisrtisë së Bujqësisë është publikuar Thirrje Publike për paraqitjen e kërkesave për shfrytëzimin e këtyre fondeve.

Për më shumë lexoni postimin e Ministrit Hoxha: