Ministria e Arsimit në Maqedoni paralajmëron rritjen e rrogave në arsim

0

Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut paralajmëron rritje të rrogave për punonjësit e arsimit.

“Vitin e kaluar, paga e punonjësve të arsimit në shtator u rrit pesë përqind. Ndërsa faza tjetër, pra rritja tjetër, është planifikuar për muajin e ardhshëm, duke përfshirë stafin në arsimin fillor, të mesëm dhe të tretë”, tha Ministria e Arsimit dhe Shkencës në lidhje me konferencën për shtyp të Sindikatës së Pavarur të Arsimit dhe Shkencës.

“Është një plan realist dhe i mundshëm që është hartuar sipas mundësive buxhetore. Plani, gjegjësisht masat e parashikuara u janë paraqitur organizatave sindikale para zbatimit të tyre, për të cilat organizatat sindikale theksuan qëndrimin pozitiv dhe kërkesën për këtë prirje pozitive, pra angazhimin për kushte më të mira pune dhe mundësi për të vazhduar në të ardhmen, gjë që natyrisht është e pranuar dhe zbatuar nga institucionet e sistemit”, thonë nga Ministria e Arsimit.

Ata informojnë se procesi i transformimit të punësimit nga një fikse në një kohë pune të pacaktuar, në përputhje me kërkesat e paraqitura nga vetëqeverisja lokale, realizohet vazhdimisht dhe është investuar në përmirësimin e infrastrukturës arsimore, në mënyrë që të sigurojë kushte më të mira për procesin arsimor të nxënësve, por edhe për të përmirësuar kushtet e punës për mësuesit.