Ministria e Mbrojtjes ka hapur konkurs për punësimin e 200 ushtarëve, rroga 25 mijë denarë

0

Ministria e Mbrojtjes ka publikuar konkurs për punësimin e 200 ushtarëve profesional në Armatën e Maqedoninë së Veriut.

Siç thuhet në njoftimin, personat do të punësohen në kohë të caktuar me marrëveshje prej katër vjetëve me mundësi për vazhdimin e punësimit për disa herë, deri në moshën 45 vjeçare.
Rroga është mbi 25,000 denarë me 8,000 denarë shtesë për sigurimin e vendbanimit pas katarë viteve shërbim në Armatën.
Më tepër detaje rreth konkursit mund të lexoni