Mundësi e mirë për tu bërë kontabilist, 100% praktikë nga “Koka Tax&Accouting” në Tetovë

0

Zyra e Kontabilitetit “Koka Tax&Accounting” në Tetovë me 15 vjetë eksperiencë në fushën e financave dhe të kontabilitetit është një mundësi e mirë për të gjithë ata që synojnë të ushtrojnë punën e kontabilistit. Oferta e kësaj zyre është:

TRAJNIM KONTABILITET FINANCIAR – 100% praktikë

Trajnimi fillon më datë 18.11.2019

Trajnimet janë të organizuara në dy module:

1. Pjesa teorike: ligjërata dhe ushtrime,
2. Pjesa praktike pune me softuer (ERP System) edhe atë :
regjistrime kontabël me dokumente real, kalkulime të ndryshme, përgatitja e pagave, mbushja e fletëparaqitjeve tatimore, përgatitja e llogarive përfundimtare , etj.

Softverat kontabël që përvetësohen gjatë trajnimit janë:

PANTHEON software
My GPM software
BILANC software

Kohëzgjatja e trajnimit është 1 muaj,

Çdo ditë nga 2 orë

Grupi Paradite: 09:00-11:00

Grupi pasdite: 18:00-20:00

Çmimi për një person kushton 10000den+18%TVSH. =11800 den

Pagesa është e mundur në dy këste

Ndihuni të lirë të na kontaktoni për çdo gjë që lidhet me trajnimin

Koka Tax&Accounting
+38971222716
[email protected]
19 Cvetan Dimov , 1220 Tetovo

për më tepër edhe tek faqja jonë: http://koka.com.mk/