Mundësi për punësim dhe vetëpunësim, Agjencia për Punësim shpallje për kompanitë dhe qytetarët

0

Qeveria në Maqedoninë e veriut përmes Agjencisë për Punësim ka vijuar me programe përmes të cilave financiarisht u ndihmon kompanive por edhe qytetarëve të papunë.

Janë disa masa që tashmë janë aktive dhe me qëllim që të përballohet situate aktuale, por edhe të mundësohen punësime të reja, për të rritur pagat dhe stabilitetin e kompanive. Më poshtë janë shpalljet për punësime dhe vetëpunësim:

KLIKO PËR SHPALLJET