Në lidhje me debatin më të fundit për zemrën e derrit

Ahmed Kalaja

Në lidhje me debatin me te fundit për zemren e derrit.

Rregulli sheriatik edhe profetik thotë: ” Zoti nuk ka bërë, lejuar, legjitimuar ilaç apo shërim me diçka të ndaluar”
Nëse funksionon ështe sprovë a do dyshojmë ose jo në fjalën profetike si edhe paaftesia jonë që nuk kemi arrit ta gjejmë te e lejuara.

Po kjo nuk e bën të lejuar kurimin me haram.
Për rastin në fjalë ka 1001 zgjidhje hallall edhe nuk ka mbetur puna te zemra e një kafshe që për ne eshtë haram.
Prandaj debati në këtë teme më shumë është shterpë sesa konstruktiv.

Nëse dikush thotë jemi në kodin e ‘darurah’, ( Domosdoshmëria e bën të ndaluaren të lejuar ) themi ‘tukder bikaderiha’ ( percaktohet në masë, sasiore edhe kohore ) jo pafundësisht.