Në Shipkovicë të Tetovës, në vitin 1981 kishte 130 nxënës në klasë të parë, tani ka vetëm 14

0

Shumë më shumë vende të lira në shkollat e mesme në krahasim me numrin e nxënësve që kanë përfunduar ose janë të regjistruar në arsimin fillor reflekton situatën me rritjen e emigracionit jashtë vendit dhe normat në rënie të lindjeve në Tetovë.

Autoritetet parashikuan se ka hapësirë për regjistrimin e 3,570 nxënësve të shkollave të mesme dhe gjithashtu zbuluan se 2,130 do të përfundonin arsimin fillor. Pritet që edhe më pak fëmijë do të fillojnë të hyjnë në klasën e parë.

Shkolla fillore Kiril dhe Metodij në Tetovë, ka më pak nxënës në një klasë për arsimin e lartë. “Numri i regjistrimit në shkollat e mesme, arrin rreth 2,100 deri 2,150 nxënës që përfundojnë arsimin fillor.

Ndërsa regjistrimi në vitin e parë në shkollat e mesme komunale, numri i nxënësve të regjistruar është nga 1700 në 1800 nxënës. Kështu që ne kemi nga 250 deri në 300 nxënës që përfundojnë arsimin fillor dhe nuk regjistrohen në shkollat komunale.

Ku janë këta nxënës mund të shkojnë në shkollat publike, por edhe mund të shkojnë edhe në shkolla private për t’u regjistruar apo shkollat fetare që ne departamein e komunës nuk kemi asnjë informacion, ndërsa një numër i nxënësve mund të të ketë migruar në një qytet tjetër apo jashtë vendit ” , tha Ahmed Qazimi, udhëheqës i sektorit për aktivitete publike në komunën e Tetovës.

Në Shipkovicë, të Tetovës po braktisen klasat e nxënësve. Nëse në vitin 1981 kishte 130 nxënës në klasë të parë, tani ka vetëm 14.

“Në fshat kemi një zvogëlim të numrit të nxënësve. Në komunat e tjera, aq sa ne mund të shohim fëmijët që vijnë në shkollat e mesme nga komunat tjera si Pollogu, aty vëren se nga viti në vit ulet numrin i nxënësveve që regjistrohen në shkollat e mesme”, thotë Qazimi.

Vetëqeverisja lokale dëshiron të ndikojë nëpërmjet edukimit të rrjedhave sociale duke iu përgjigjur nevojave të reja të tregut të punës. Prandaj, për vitin e ardhshëm shkollor ka profile të reja në shkollën e mesme mjekësore.