Në vendkalimin kufitar Tabanoc, deri në një orë pritje për të hyrë në Maqedoni

Qarkullimi në rrugët shtetërore të Maqedonisë zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata.

Intensiteti i qarkullimit në rrugët rrugore jashtë zonave urbane është mesatar.

Në vendkalimin kufitar Tabanoc, koha e pritjes për hyrje në vend është rreth 40-60 minuta.

Në vendkalimet tjera kufitare, nga ana e Maqedonisë, nuk ka më ndalime të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.

AMSM rekomandon rregullim të shpejtësisë së lëvizjes, respektim të sinjalistikës në komunikacion dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, ku ka mundësi për rrëshqitje të dheut.

Kjo vlen veçanërisht për segmentet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.