Nënat shqiptare po i mbushin me fëmijë fshatrat rurale maqedonase

0

Kohëve të fundit janë shtuar martesat mes beqarëve të vietër maqedonas dhe femrave shqiptare. Ridvan Ismaili sjellë të dhënat se sa foshnje janë lindur nga shqoptaret në komunën e Staro Nagoriçanit.
“Foshnjat e lindura nga nënat shqiptare (nga Shqipëria) në komunën etnikisht të pastër sllave, atë të Staro Nagoriçit, është:
Viti: %
👇 👇
2018: 13.5%
2017: 14.6%”, ka shkruar Ismaili.
Martesat e realizuara shpeshëherë bëhen me ndërmjetësimi e disa personave dhe agjencive në Maqedoni e Shqipëri që marrin para të majme për këto shërbime. (INA)