Ofertë speciale për biznesin tuaj nga KOKA Tax&Accounting

0

 

                                       OFERTË … RISI…MUNDËSI

Shërbime kontabiliteti për biznese të vogla, të mesme dhe të mëdha nga fusha të ndryshme në Maqedoni.

Ne jemi në shërbim të plotë të kontabilitetit të biznesit tuaj, mënyrën e organizimit të biznesit tuaj si dhe konsulencë profesionale tatimore

Shërbime tejet profesionale në një nivel të ri të automatizuar me përpunim automatik të të dhënave.

Ofrojmë më shumë module të bashkëpunimit:

Kontabilitet nga jashtë (outsourcing)- me dorëzimin e dokumentacionit në formë elektronike apo hard copy

Zgjidhje kontabël me sinkronizim të vazhdueshëm elektronik mes zyrës sonë dhe klientëve (përmes SQL zgjidhje on-line)
Cloud accounting. Klienti ka qasje direkte te zgjidhjet kontabël nga çdo vend dhe në çdo kohë përmes internetit

Lloje të ndryshme të raporteve menaxheriale që klientëve u ofrohen në mënyrë periodike ose sipas kërkesave

Kontroll dhe monitoring i detajuar i kompanisë dhe punës suaj

Identifikimi i mënyrave për përmirësimin e vazhdueshëm të punës suaj

OFERTA SPECIALE

Të gjithë klientët e ri që do të lidhin kontrat për vitin 2020 me KOKA Tax&accounting do të kenë 20% zbritje. Paketa e shërbimeve kontabël përmbanë:

Perpunim të të dhënave në kohë reale. Shfrytëzim i të gjitha benificioneve tatimore. Softuer gratis Pantheon dhe mygpm
për firmat qe kanë mbi 10.000.000 denarë qarkullim vjetor.

Softueri është online dhe i integruar në sistemin informativ kontabël.

KOKA Tax&Accounting vepron në tre qytete: Tetovë, Shkup dhe Gostivar

Kontakto:

071222716
http://www.koka.com.mk