Paralajmërimi i Grubit rrezik për të korruptuarit

0

Artan Grubi

Veting për të gjithë funksionerët, për të gjithë gjykatësit, për të gjithë prokurorët dhe të gjithë ata që synojnë ti shërbejnë qytetarit.

Kjo do siguron qeverisje të pastërt dhe do të parandalon drejtësinë selektive.

Ветинг за сите функционери, за сите судии, за сите обвинители и за сите што стремеат да му служат на граѓанинот.

Ова ќе овозможи чисто владеење и неселективна правда.