Plani i qeverisë për ta pastruar gjyqësorin për 100 ditë

Gëzim Islmai/INA

Qeveria e re premtoi të pastrojë gjyqësorin dhe prokurorinë. Ministri i Drejtësisë Bojan Mariçiç njoftoi përcaktimin e modelit deri në fund të 100 ditëve të para të mandatit.

Mariçiç dhe Zëvendës Kryeministri për Luftimin e Korrupsionit dhe Krimit Ljupço Nikollovski premtojnë se koncepti dhe modeli do të përcaktohen në komunikimin me të gjithë aktorët në sektorin e drejtësisë.

“Jam siguruar nga Kryetari i Këshillit Gjyqësor dhe Kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publik se ne do të punojmë së bashku për këtë model, si dhe nga Prokurori Publik i Shtetit dhe Kryetari i Gjykatës Supreme.

Të gjithë ata do të përfshihen në mënyrë efektive në krijimin e modelit, por edhe në zbatimin e tij. Pa partnerë në këto institucione kyçe vështirë se do të kemi sukses. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme për mua dhe unë mbaj komunikim të përditshëm me të gjithë ata në mënyrë që të krijoj një model në të cilin publiku do të besojë, për të hapur institucione gjyqësore për një përgjegjësi më të madhe, qasje për qytetarët dhe publikun dhe në këtë mënyrë të heqë të gjitha spekulimet, tërë misterin lidhur me gjyqësorin në mënyrë që publiku të besojë dhe të ketë komunikim të dyanshëm me autoritetet gjyqësore”, tha Mariçiç në konferencën e djeshme për shtyp.

Ideja është, siç shpjegoi Maricic, të ketë një koncept në të cilin do të ketë kontrollim dhe një ekzaminim të pasurisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve, një ekzaminim të çështjeve që janë të vjetëruara ose afër vjetërsimit, një ekzaminim të çështjeve që kanë ndodhur për shkak të korrupsionit të lartë ose interesit të lartë publik. Do të ketë gjithashtu një procedurë efektive për ata gjyqtarë dhe prokurorë që do të mbajnë përgjegjësi për mosveprim dhe sjellje joprofesionale.

Në konferencën për shtyp në Qeveri, Nikollovski tha se ai proces tashmë ka filluar me kontrolle të caktuara mbi origjinën e pasurisë së bartësve të funksioneve publike. (INA)