Pragu i pensionimit, në Maqedoni punohet më pak vite ndërsa në Itali disa vite më shumë

Mosha në të cilën i/e punësuara del rregullisht në pension në vendet evropiane varion nga maksimumi 67 deri në minimum 56 vjeç.

Në disa vende është e njëjta moshë në të cilën burrat dhe gratë dalin në pension dhe në të tjera shtete gratë shkojnë më herët se burrat.

Kërkesa për kohëzgjatjen minimale të shërbimit si kusht për daljen në pension ndryshon gjithashtu nga shteti në shtet.

Sipas të dhënave nga fondet e pensioneve, puna më e gjatë është në Itali, Greqi, Norvegji, ku kufiri për pensionim të rregullt është 67 vjet, dhe pensionimi më i hershëm është në Rusi.

Në vendet e Ballkanit, mosha në të cilën mund të merret një pension varion rreth 64-65 vjeç.

Në Maqedoni, burrat dalin në pension në moshën 64 vjeç, gratë në 62 vjeçare, me mundësi të vazhdojnë punën deri në 64 vjeç, e njejta mundësi vlen dhe për burrat.

Megjithatë, viteve të fundit ka dallime edhe në jetëgjatësinë e personave, e cila në BE në vitin 2020 figuron me 80.4 vjet, që është 0.9 vjet më e ulët në krahasim me 2019-ën.

Banorët e Norvegjisë kanë jetëgjatësinë më të madhe me një mesatare prej 83.3 vjet mdërsa Islanda dhe Zvicra me nga 83.1 vjet secila.

Italia ka një jetëgjatësi prej 82.3 vjet, ndërsa Bullgaria e ka më të ulët, me 73.6 vjet dhe Rumania me 74.2 vjet.

Jetëgjatësia në Maqedonin e Veriut është 74.4 vjet, sipas të dhënave të Eurostat.