Presidenti Meta rrëzon ligjin e zgjedhjeve, i kërkon mendim komisionit të Venecias

0

Presidenti Ilir Meta ktheu sot për rishqyrtim në parlament ndryshimet e Kodit Zgjedhor, të miratuara nga shumica pa mirëkuptimin e opozitës në Këshillin Politik.

Presidenti Meta thotë se ato janë në kundërshtim të hapur me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me standartet europiane europiane, si dhe u bënë në mënyrë të njëanshme dhe pa një konsensus gjithëpërfshirës.

Në një material shoqërues mbi 80 faqe, presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, shpjegon me detaje dhe rresht pas rreshti, se pse, sipas tij, ndryshimet e fundit që shumica socialiste bëri në Kodin Zgjedhor, bien në kundërshtim me Kushtetutën dhe me parimet themelore të demokracisë europiane.

Meta thotë se këto ndryshime të rregullave zgjedhore cenojnë parimet demokratike ndërkombëtare të realizimit të një procesit zgjedhor përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme; ato u realizuan në mënyrë të njëanshme, pa konsensus gjithëpërfshirës dhe bien ndesh me frymën kushteve të vendosura nga Këshilli Europian në datë 25 Mars 2020 dhe plotësimin e 15kushteve përpara zhvillimit të konferencës së parë ndër- qeveritare.

Opozita vlerësoi sot qëndrimin e presidentit për të kthyer pas këto ndryshime në Kodi Zgjedhor, si një hap dhe mundësi e rëndësishme, në drejtim të rikthimit të paqes publike dhe klimës zgjedhore në vend.