Prindër vëmendje, ja si të kemi fëmijë të suksesshëm

0

Suksesi i fëmijës është dhe dëshira e çdo prindi ndaj shpesh ato janë të të përkushtuar në lidhje me arritjet e fëmijëve të tyre.
Çdo prind kërkon që fëmija i tij të qëndrojë larg çdo çdo problemi, të jenë të suksesshëm në shkollë dhe të vazhdojnë të bëjnë gjëra të mrekullueshme. Ndërkohë në lidhje me ndërtimin e personalitetit të fëmijës psikologët vënë në dukje seekzistojnë disa faktorë.
Ja se çfarë kanë prindërit e fëmijëve të suksesshëm … pa këto zakone thelbësore, psikologët se nuk jeni në rrugën e duhur për të pasur fëmijë të suksesshëm:
Ata i detyrojnë fëmijët e tyre të kryejnë punë
“Nëse fëmijët nuk lajnë enët, kjo do të thotë që dikush tjetër po e bën këtë për ta,” tha Julie Lythcott-Haims, ish-dekane në Universitetin e Stanfordit. Lythcott-Haims beson se fëmijët e nxitur të kryejnë punët vazhdojnë të bëhen punonjës të cilët bashkëpunojnë mirë me kolegët e tyre, janë më të ndjeshëm, sepse e dinë vetë se çfarë duket në vështirësi dhe janë në gjendje të marrin detyra në mënyrë të pavarur.
Ata u mësojnë fëmijëve aftësitë sociale
Hulumtuesit nga Universiteti Shtetëror i Pensilvanisë dhe Universiteti i Dukës gjurmuan më shumë se 700 fëmijë nga të gjitha Shtetet e Bashkuara midis kopshtit të fëmijëve dhe moshës 25 vjeçe. Ata gjetën një korrelacion të rëndësishëm midis aftësive të tyre shoqërore si dhe suksesin e tyre të shtuar dy dekada më vonë.