Pse është e rëndësishme historia familjare, kur bëhet fjalë për shëndetin?

0

Historia e familjes ka një rëndësi të veçantë përsa i përket sëmundjes dhe të mirave shëndetsore. Aspekti gjenetik në njërën anë dhe stili i jetesës së familjes në anën tjetër, mund të kenë ndikim kyç në shfaqjen e çrregullimeve të ndryshme të shëndetit.

Trashëgimitrë e ndryshme familjare janë shpesh sëmundje dhe probleme si tipa të ndryshëm të kancerëve, diabeti, astma, demenca, kolesteroli i lartë, obeziteti, artriti, depresioni e shtypja e lartë e gjakut.

Dhe, nëse një anëtar i familjes vuan apo ka vdekur prej njërës prej këtyre sëmundjeve dhe na duhet të shkojmë tek mjeku për çfarëdo arsye, atëherë është mirë t’i tregohet mjekut detaje lidhur me sëmundjen e të afërmit, moshën e stilin e jetesës.